Mei - SAgenealogie - genealogy

Mei - SAgenealogie Mei 2007 Bundels Onderwerp: [SA-Gen] Bundel Nommer 2717 Datum: Tue May 1, 2007 Daar is 3 boodskappe in hierdie uitgawe Onderwerpe in hierdie bundel: 1a. grond (“land”). Volgens Viljoen (1998:74-75) sien Darian-Smith et al. (1996) ruimte as dit wat. deur verkillende kuturele prosesse omvorm word tot plek: “It is through the cultural processes of. imagining, seeing, historisizing and remembering that space is transformed into place, and. geographical territory into a culturally defined ...

[index] [1563] [714] [5855] [6152] [6204] [5162] [1778] [5715] [2340] [1623]

#